Wat is een ziekentridüum?

28 oktober 2021

Een triduüm is een moeilijk Latijns woord. Het is letterlijk en in zijn oorspronkelijke betekenis een periode van drie dagen. In Rooms Katholieke zin is het een kerkelijk viering, die zich over drie achtereenvolgende dagen uitstrekt. Een dergelijke driedaagse viering kent een afwisseling van gebeden, gezangen en overwegingen, met als hoogtepunt elke dag een eucharistieviering.

Wanneer een dergelijke driedaagse viering speciaal bestemd is voor zieke en oudere mensen, die vaak niet meer elke zondag naar de kerk kunnen komen, spreekt men van een “Ziekentriduüm”.

In onze regio en in ons dekenaat is dat al jaren lang een bekend verschijnsel. In 1929 werd in ons dekenaat, in navolging van andere plaatsen in ons Bisdom, een comité “Ziekentriduüm” opgericht, met als hoofdzetel Heiloo. De bedoeling was om een triduüm te organiseren in de grote Kapel van het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood, bestemd voor mensen uit de wijde omgeving. De 1e keer gebeurde dat dus in 1929 en sindsdien zijn er velen gevolgd, in principe elk jaar opnieuw, maar met uitzonderingen. Dat..kón en kán alleen maar gebeuren met inzet van veel vrijwilligers v,oor de uitgebreide taken die er zijn. Natuurlijk is er in de loop der jaren veel veranderd in de concrete uitwerking. Voornamelijk is er in de laatste jaren minder de nadruk komen te liggen op ‘zieken’. Tegenwoordig kan iedereen, die zich een aantal dagen wil verdiepen in ons geloven, meedoen. Ook is er nu de mogelijkheid om maar één of twee dagen deel te nemen. Altijd hetzelfde is gebleven dat het drie dagen zijn waarin ontmoeting en gezelligheid centraal staan, naast de dagelijkse eucharistieviering.

Op de 1e dag beginnen wij met een feestelijke eucharistieviering, waarbij een koor uit de regio zijn medewerking verleent. Daarna drinken wij gezamenlijk koffie met iets lekkers erbij. Er is gelegenheid om rond te lopen en bekenden te begroeten.

Vervolgens is er rond het middaguur een aangepast ontspanningsprogramma: het optreden van een zangeres, een zangkoor of een cabaretier. Dan gebruiken wij met elkaar een overheerlijke lunch en is er daarna tijd voor een wandeling in het schitterende park, eèn bezoek aan de genadekapel of het putten van gezegend water uit de bron. Wij sluiten in de middag de dag af met een meditatieve gebedsdienst, aansluitend bij het thema van deze dagen.

De opzet van de tweede dag is in principe hetzelfde.

Op de derde dag is er echter rond het middaguur de handoplegging bij elke deelnemer door de dan aanwezige priesters. leder jaar blijkt dit heel indrukwekkend te zijn en voor velen is dit het hoogtepunt van deze dagen. Wij sluiten deze dag en het hele triduüm af met een plechtig Lof, waarna iedereen naar huis gaat en alles opgeruimd wordt. Wij verlaten het Heiligdom, “het putje”, dat bijzondere bedevaartsoord, waar wij elk jaar te gast mogen zijn.

Ook komend jaar 2022 willen wij weer een ziekentriduüm organiseren, en dat doen wij zoals gebruikelijk in de eerste volle week van de maand juli; komend jaar dus dinsdag 5 juli, woensdag 6 juli en donderdag 7 juli 2022.

U bent allen uitgenodigd en van harte welkom.

Meer nieuws

Geen vieringen in Alkmaar op zondag 29 mei

Op zondag 29 mei zijn er geen vieringen in de […]

23 mei

Ochtendgebed van maandag 23 mei

Op maandag 23 mei 2022 wordt het ochtendgebed weer gebeden.   […]

23 mei

Livestream op zondag 22 mei

De vieringen kunt u (ook) volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Kies voor […]

19 mei

Nieuwsbrief 11 van 15 mei 2022 is verschenen

Nieuwsbrief 11 van 13 mei 2022 is verschenen is verschenen. Veel […]

13 mei

Gezinsviering zondag 22 mei in de Mariakerk

Beste ouders, kinderen en andere geïnteresseerden, Vanwege de regioviering die […]

13 mei

Paasactie van de ARK 2022: tweevoudig dank

De paasactie van de ARK, waarbij dit jaar opnieuw op […]

12 mei

4 en 5 juni: Kaeskoppenstad

(Foto is afkomstig uit en van de voorafgaande jaren) Op […]

10 mei